มั่นใจได้ในคุณภาพจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 7000 เครื่อง        

***ตรวจสอบการจัดส่งทั้งหมดที่ผ่านๆมาได้ในแต่ละเดือนตามด้านล่างนะครับผม***

กันยายน 2009

(70เครื่อง)  

ตุลาคม 2009

(44เครื่อง)

พฤศจิกายน 2009

(38เครื่อง)

ธันวาคม 2009

(39เครื่อง)

มกราคม 2010

(27เครื่อง)

กุมภาพันธ์ 2010

(37เครื่อง)

มีนาคม 2010

(43เครื่อง)

เมษายน 2010

(46เครื่อง)

พฤษภาคม 2010

(29เครื่อง)

มิถุนายน 2010

(32เครื่อง)

กรกฎาคม 2010

(32เครื่อง)

สิงหาคม 2010

(36เครื่อง)

กันยายน 2010

(41เครื่อง)

ตุลาคม 2010

(33เครื่อง)

พฤศจิกายน 2010

(29 เครื่อง)

ธันวาคม 2010

(35 เครื่อง)

 

 

มกราคม 2011

(77 เครื่อง)

กุมภาพันธ์ 2011

(38 เครื่อง)

มีนาคม 2011

(48 เครื่อง)

เมษายน 2011

(24 เครื่อง)

พฤษภาคม 2011

(26 เครื่อง)

มิถุนายน 2011

(37 เครื่อง)

กรกฎาคม 2011

(37 เครื่อง)

สิงหาคม 2011

(37 เครื่อง)

กันยายน 2011

(56 เครื่อง)

ตุลาคม 2011

(38 เครื่อง)

พฤศจิกายน 2011

(69 เครื่อง)

ธันวาคม 2011

(76 เครื่อง)

 

 

มกราคม 2012

(71 เครื่อง)

กุมภาพันธ์ 2012

(114 เครื่อง)

มีนาคม 2012

(86 เครื่อง)

เมษายน 2012

 (78 เครื่อง)

พฤษภาคม 2012

(83 เครื่อง)

มิถุนายน 2012

(93 เครื่อง)

กรกฎาคม 2012

(97 เครื่อง)

สิงหาคม 2012

(70 เครื่อง)

กันยายน 2012

(59 เครื่อง)

ตุลาคม 2012

(97 เครื่อง

+34 Blackhawk)

พฤศจิกายน  2012  

(70 เครื่อง

+31 Blackhawk)

ธันวาคม 2012

 (73 เครื่อง

+102 Blackhawk)

 

 

มกราคม 2012

(66 เครื่อง

+111 Blackhawk)

กุมภาพันธ์ 2013

(49 เครื่อง

+ 57 Blackhawk)

มีนาคม 2013

(43 เครื่อง

+ 76 Blackhawk)

เมษายน 2013

(76 เครื่อง

+ 109 Blackhawk)

พฤษภาคม 2013

(52 เครื่อง

+ 83 Blackhawk)

มิถุนายน 2013

(46 เครื่อง

+ 75 Blackhawk)

กรกฎาคม 2013

(55 เครื่อง

+ 70 Blackhawk)

สิงหาคม 2013

(38 เครื่อง

+ 64 Blackhawk)

กันยายน 2013

(61 เครื่อง

+ 64 Blackhawk)

 

ตุลาคม 2013

(47 เครื่อง

+72 Blackhawk)

 

พฤศจิกายน 2013

(44 เครื่อง

+54 Blackhawk)

ธันวาคม 2013

(44 เครื่อง

+54 Blackhawk)

 

มกราคม 2014

(69  Tyredog

+ 99 Blackhawk)

กุมภาพันธ์ 2014

(47  Tyredog

+ 74 Blackhawk)

มีนาคม 2014

(52 Tyredog

+ 79 Blackhawk)

เมษายน 2014

(58 Tyredog

+ 75 Blackhawk)

พฤษภาคม 2014

(52 Tyredog

+ 81 Blackhawk)

มิถุนายน 2014

(54 Tyredog

+ 80 Blackhawk)

กรกฎาคม 2014

(64 Tyredog

+ 84 Blackhawk)

สิงหาคม 2014

(63 Tyredog

+ 62 Blackhawk)

กันยายน 2014

(51 Tyredog

+80 Blackhawk)

ตุลาคม 2014  

(57 Tyredog

+101 Blackhawk)

พฤศจิกายน 2014

(45 Tyredog

+79 Blackhawk)

ธันวาคม 2014

(57 Tyredog

+ 85 Blackhawk)

 

มกราคม 2015

(61 Tyredog

+173 Blackhawk)

กุมภาพันธ์ 2015

(82 Tyredog

+ 169 Blackhawk)

มีนาคม 2015

(62 Tyredog

+90 Blackhawk)

เมษายน 2015

(63 Tyedog

+108 Blackhawk)

พฤษภาคม 2015

(62 Tyredog

+95 Blackhawk)

ิมิถุนายน 2015

(ุ69 Tyredog

+100 Blackhawk)

กรกฎาคม 2015

(91 Tyredog

+126 Blackhawk)

สิงหาคม 2015

(77 Tyredog

+ 95 Blackhawk)

กันยายน 2015

(78 Tyredog

+127 Blackhawk)

ตุลาคม 2015

(99 Tyredog

+159 Blackhawk)

พฤศจิกายน 2015

(129 Tyredog

+185 Blackhawk)

ธันวาคม 2015

(115 Tyredog

+ 174 Blackhawk)

 

มกราคม 2016

(109 Tyredog

+163 Blackhawk)

กุมภาพันธ์ 2016

(78 Tyredog

+ 155 Blackhawk

มีนาคม 2016

(  84 Tyredog

+ 130  Blackhawk)

เมษายน 2016

( 65 Tyredog

+ 115  Blackhawk)

พฤษภาคม 2016

(72 Tyredog

+110 Blackhawk)

มิถุนายน 2016

(71 Tyredog

+119 Blackhawk)

กรกฎาคม 2016

(76 Tyredog

+98 Blackhawk)

สิงหาคม 2016

(76 Tyredog

+121 Blackhawk)

กันยายน 2016

(49 Tyredog

+106 Blackhawk)

ตุลาคม 2016

(55 Tyredog

+105 Blackhawk)

พฤศจิกายน 2016

(71 Tyredog

+118 Blackhawk)

ธันวาคม 2016

(57 Tyredog

+ 107 Blackhawk)

 

มกราคม 2017

(69 Tyredog

+91 Blackhawk

กุมภาพันธ์ 2017

(47 Tyredog

+81 Blackhawk)

มีนาคม 2017

(58 Tyredog

+84 Blackhawk)

เมษายน 2017

(49 Tyredog

+72 Blackhawk)

พฤษภาคม 2017

( 57 Tyredog

+ 77 Blackhawk)

มิถุนายน 2017

( 64 Tyredog

+ 74 Blackhawk)

กรกฎาคม 2017

(68 Tyredog

+ 68 Blackhawk)

สิงหาคม 2017

(81 Tyredog

+ 65 Blackhawk)

กันยายน 2017

( 66 Tyredog

+ 65 Blackhawk)

 

แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน    ตุลาคม    2017                                

 

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

 

 

 

17/10/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000111870 คุณณรงค์ชัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000111872 คุณกิตติ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000111874 คุณอภิิสิทธิ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
ET622581785TH คุณณรงค์ (Tyredog)
ET622581799TH คุณนุจรี (Tyredog)

16/10/17 ส่งไป 9 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000111335 คุณพิเชษฐ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000111337 คุณศักดิ์พัทธ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000111340 บ.กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000111341 คุณภัคพล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET622561026TH คุณวศิณ (Tyredog)
ET622561030TH คุณชุน (Tyredog)
ET622561043TH คุณบพิตร (Blackhawk)
ET622561057TH คุณจิรวรรณ (Blackhawk)
ET622561065TH คุณปรีดา (Blackhawk)

14/10/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000110586 คุณสุริิศร์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000110588 คุณวิรัช (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000110589 คุณเด่นนภา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

13/10/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708935825TH คุณจุมพล (Tyredog)
ET708935839TH คุณพิเชษฐ์ (Tyredog)
ET708935842TH คุณจิราภา (Blackhawk)

12/10/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708940683TH คุณบัญญัติ (Tyredog)
ET708940697TH คุณพลศิษฎ์ (Tyredog)
ET708940706TH คุณธนวินท์ (Tyredog)
ET708940710TH คุณธีระ (สั่งอะไหล่)
ET708940723TH คุณพัฒนพันธุ์ (Blackhawk)

11/10/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000109984 คุณรุ่งโรจน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000109985 คุณอเนก (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000109986 คุณจารุพร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

10/10/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708913189TH คุณชลธิชา (Tyredog)
ET708913192TH คุณจิราวรรณ (Blackhawk)
ET708913215TH คุณภูมิมี (Blackhawk พกง.EMS)

9/10/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000108935 คุณชาติชาย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000108937 คุณวีรวิชญ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000108940 คุณศราวุฒิ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000108942 คุณราชศักดิ์ (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000108945 คุณวชิรยา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

7/10/17 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708900477TH คุณบุญประสม (Tyredog)

6/10/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708890620TH คุณตะวัน (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET708890633TH คุณวิทยา (Tyredog + Blackhawk)

5/10/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708867189TH คุณวุฒิพล (Blackhawk)
ET708867192TH คุณวานิช (Blackhawk)

4/10/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000107380 คุณณฤทธิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000107381 บ.SK2Motor (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000107383 คุณสมร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET708858448TH คุณพรทิพย์ (Blackhawk)
ET708858451TH คุณชัยนันต์ (Blackhawk พกง.EMS)
ET708858465TH คุณศิริพร (Tyredog)
ET708858479TH คุณนิตย์ (Blackhawk)

3/10/17 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000106874 คุณอาณัติ (Blackhawk 2 เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000106875 คุณปรีดา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106877 คุณสุภาภรณ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106878 คุณฤาชา (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106880 คุณพีระพงษ์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
ET708854993TH คุณกันทิมา (Tyredog)
ET708855000TH คุณวิชยุตม์ (Tyredog พกง.EMS)
ET708855013TH คุณบุรี (Tyredog พกง.EMS)

2/10/17 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000106376 คุณพรพัชรินทร์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000106377 คุณถนอม (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106379 คุณพันเทพ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106380 คุณคมธัช (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000106381 คุณธารินทร์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET443874673TH คุณแก้วใจ (Blackhawk)
ET443874695TH คุณวานิช (Blackhawk)
ET443874687TH คุณวสุวัฒน์ (สั่งอะไหล่)

30/9/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000105931 คุณศุภสิทธิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000105933 คุณชานนท์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000105935 คุณกนกวลี (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

29/9/17 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET443851434TH คุณชัยธัช (Tyredog)
ET443851448TH คุณวิรัตน์ (Tyredog)
ET443851451TH คุณสุขชัย (Tyredog)
ET443851465TH คุณวีระ   (Tyredog + Blackhawk)

28/9/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET443846624TH คุณตะวัน (Tyredog)
ET443846638TH คุณถวัลย์ศักดิ์ (Tyredog)
ET443846641TH คุณนาดิล (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET443846655TH คุณนัชชานัย (Blackhawk)
ET443846669TH คุณสมบูรณ์ (Blackhawk พกง.EMS)
RM214943393TH คุณชนาภา (Blackhawk)

27/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET443834802TH คุณอธิพงษ์ (Tyredog 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET443834816TH คุณเกรียงศักดิ์ (Tyredog)
ET443834820TH คุณปิยพงษ์ (Blackhawk)
ET443834833TH คุณวิไลลักษณ์   (Blackhawk)
ET443834847TH คุณนูรี (Blackhawk พกง.EMS ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

26/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET443814887TH คุณรัตติพร (Blackhawk)
ET443814895TH คุณปริพัฒน์ (Blackhawk)
ET443814900TH คุณกรองกาญ (Blackhawk)
ET443814913TH คุณกนกพร (Tyredog)
ET443814927TH คุณอนัญญา (Tyredog)

25/9/17 ส่งไป 9 ท่าน Tyredog 6 เครื่อง / Blackhawk 6 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000103998 คุณปิติยะ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000104000 คุณพรรณภา (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000104002 คุณนาดิล (Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000104004 คุณบุญมาก (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000104008 คุณชูเกียรติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET443785647TH คุณพานิช (Blackhawk)
ET443785655TH คุณเกษมณี (Blackhawk)
RM214921866TH คุณนันทณา (Blackhawk)
ET443785664TH คุณสุวภัทร (Blackhawk)

23/9/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000103667 คุณพรพิมาน (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000103668 คุณธนันธร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

22/9/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000103451 คุณนาดิล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET443788688TH คุณธนโชติ (Blackhawk พกง.EMS)

21/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000103181 คุณวิสุทธิ์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000103183 คุณธรรมนิตย์ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000103184 คุณวรัญ (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000103185 คุณพจน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000103186 คุณนาดิล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

20/9/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000102832 คุณวัชรศักดิ์ (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000102834 คุณธิษัณย์ (Tyredog 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000102835 คุณคมสัน (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

19/9/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000102483 คุณผดุงศักดิ์ (Tyredog   + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000102484 คุณนาดิล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000102485 คุณสมฤกษ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000102486 คุณประภาพร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET707987582TH คุณประภาสิริ (Tyredog)
ET707987596TH คุณอุไรวรรณ (Tyredog)
ET707987605TH คุณสุรวีย์ (Blackhawk พกง.EMS)

18/9/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 8 เครื่อง / Blackhawk 7 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000101967 คุณโกศล (Tyredog 4เครื่อง   + Blackhawk 4เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000101965 คุณถนอม (Tyredog   + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000101969 คุณคมสัน (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000101970 คุณกรณันต์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000101971 คุณวิโรจน์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000101973 คุณณัฐวุฒิ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000101975 คุณสมฤกษ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

15/9/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET707966724TH คุณพงษ์พรรธน์ (Tyredog   + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET707966738TH คุณศิวาพร (Tyredog   + Blackhawk)
ET707966741TH คุณวาสิณีภรณ์ (Blackhawk)

14/9/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000100973 คุณอานนท์ (Tyredog   + Blackhawk   ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000100975 คุณสบาย (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000100977 คุณอลงกรณ์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000100978 คุณนิรุต (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET707916833TH คุณอรุณี (Blackhawk)
ET707916847TH คุณวารุณี (Blackhawk)

13/9/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET707906028TH คุณศุภชัย (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET707906031TH คุณนพวุฒิ (Tyredog)
ET707906045TH คุณอดิศร (Tyredog)
ET707906059TH บ.เออาร์ที (Tyredog)
ET707906062TH คุณชุมพล (Tyredog พกง.EMS)
ET707906076TH คุณอิสรี (Blackhawk พกง.EMS)

12/9/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET707891717TH คุณกรัยยุทธ (Tyredog   + Blackhawk)
ET707891717TH คุณเกียรติชัย (Tyredog)

11/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET707960678TH คุณวานิช (Tyredog)
SMLP000099597 คุณศักดิ์พัทธ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000099598 คุณอนันต์ชัย (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000099600 คุณกนกวรรณ (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000099601 คุณเจนกฤษฎิ์ (ฺBlackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

8/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET707944967TH คุณธงชัย (Tyredog 2 เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET707944975TH คุณนวพล (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET707944984TH คุณสุทัศน์ (Tyredog)
ET707945548TH คุณอิทธิกร (Tyredog)
ET707944998TH คุณนูรี (Blackhawk พกง.EMS)

7/9/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000098534 คุณวินิจ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000098535 คุณประพัันธ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000098536 คุณคนอง (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

6/9/17 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000098078 คุณพัสกร (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

5/9/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET622181915TH คุณสุทัศน์ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET622181924TH คุณจรินทร์ (Tyredog)
ET622181938TH คุณกันตินันท์ (Tyredog)
ET622181941TH คุณจำรัส (Blackhawk)
ET622181955TH คุณศุภจัก (Blackhawk พกง.EMS)

4/9/17 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ED151637085TH คุณภาวัต (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ED151637094TH คุณวีระวัชร์ (Tyredog)
ED151637103TH คุณชนิดา (Blackhawk)
RP071549572TH คุณประจักษ์ (Blackhawk)

2/9/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000096678 คุณกิตติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000096679 คุณนิติ (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

1/9/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000096492 บ.เออาร์ที อินเตอร์ฯ (Tyredog   + Blackhawk   ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000096493 คุณจันทกาญจน์ (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000096494 คุณกฤตมุข (ฺBlackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ED151636672TH คุณศุภณัฐ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ED151636686TH คุณพงษ์พรรธน์ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ED151636690TH คุณชัยวัฒน์ (Tyredog)
ED151636709TH คุณวิญญู (สั่งแบตเตอร์รี่)


24092

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED