แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน พฤศจิกายน 2017

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม

30/11/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000133208 คุณศิระกฤษฎ์ (Blackhawk + TyreSealent ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000133205 คุณประเวช (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000133206 คุณสุขสันต์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000133210 คุณลำดวน (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
EU045646681TH คุณวินิต (Tyredog)
EU045646695TH คุณสุนิสา (Tyredog)

29/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000132585 คุณวิรัตน์ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000132586 คุณสุทธิกร (Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000132587 คุณJoseRyan (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

28/11/17 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000131861 คุณศุภกิจ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000131864 คุณวาริท (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000131865 คุณสันติ ([B]Tyredog 2เครื่อง[/B] + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
EU045614131TH คุณพัลลภ (Tyredog)

27/11/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000130992 คุณกัมพล (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000130995 คุณโชคชัย (Blackhawk + TyreSealent ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000130999 คุณชวนินทร์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000131002 คุณปิยะชาติ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET755348735TH คุณรักเลิศ (Tyredog ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
ET755348749TH คุณภูกิจ (Tyredog พกง.EMS)
ET755348752TH คุณนที (Blackhawk)

24/11/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000129656 คุณนฤดม (Tyredog + Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000129658 คุณดนัย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000129659 คุณธเนศ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000129660 คุณณรงค์ฤทธิ์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
ET755319084TH คุณอนุวัติ (Tyredog)
ET755319098TH คุณจิรวัฒน์ (สังอะไหล่)
ET755319107TH คุณอัสรีย์ (Blackhawk)

23/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000129169 คุณศิระกฤษฎ์ (Blackhawk + TyreSealent ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000129170 คุณธนกรณ์ (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000129171 คุณจรวยพร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

22/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET755289246TH คุณนันท์ลดา (Tyredog)
ET755289250TH คุณชัยสิทธิ์ (Tyredog)
ET755289263TH คุณวานิช (Blackhawk)

21/11/17 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000127761 คุณชวนรัก (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000127755 คุณนฤมล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000127757 คุณธนกรณ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000127759 คุณสืบศักดิ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

20/11/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000126930 คุณดวงเดือน (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126932 คุณสลิล (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126933 คุณสมนึก (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126935 คุณวิทยา (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126937 คุณอิฐภิญญา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126939 คุณนวพร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

18/11/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000126078 คุณสุริยุทธ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000126079 คุณประสิทธิ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

17/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000125719 คุณศุภชัย (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000125722 คุณอภิชาติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000125789 คุณนพดล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

16/11/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET755393972TH คุณนที (Tyredog)
ET755393986TH คุณพงษ์ฤทธิ์ (Blackhawk)

15/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000124653 คุณมานิตย์ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000124655 คุณคณิศร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000124658 คุณสมนึก (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

14/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET706843953TH คุณวานิช (Tyredog)
SMLP000124026 คุณสมใจ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000124028 คุณละนันทน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

13/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000123230 คุณธีระจิตต์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000123233 คุณพรเทพ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)

11/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000122693 คุณสุเมธี (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000122694 คุณวิศรุต (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000122695 คุณกลอย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

10/11/17 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000122278 คุณสุมิตร (Tyredog 4เครื่อง + ฺBlakhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000122280 คุณปราณีต (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000122282 คุณช่อผกา (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
ET706805028TH คุณนูรี (Blackhawk)
ET706805014TH คุณวิวัฒน์ (สั่งอะไหล่)

9/11/17 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000121630 พ.ต.ท.หญิงชนิดา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121633 คุณชาญณรงค์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121634 คุณอำนวย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121635 คุณสกนธ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

8/11/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000121208 คุณสมบูรณ์ (Tyredog 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000121210 คุณสันติ (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121213 คุณพงศ์พันธุ์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121215 คุณดำรงค์ (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121218 คุณเกรียงชัย (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121219 คุณณัฐพล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000121221 คุณนิรมล (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

7/11/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 7 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000120760 คุณกัมพล (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000120762 คุณณัทธร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000120764 คุณเจษฎา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000120765 คุณวินัย (Blackhawk 2เครื่อง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000120767 คุณสมบูรณ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000120768 คุณกรองกาญ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000120769 คุณเกสร (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

6/11/17 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 22 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000119957 บ.เคนโปรออโต้สปอร์ต (Tyredog 20เครือง ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000119960 คุณธวััชชัย (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000119961 คุณธีระ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000119962 คุณChaiyut (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000119964 คุณวิทยา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
ET708207447TH คุณกีรติ (Tyredog)
ET708207455TH คุณธีรศักดิ์ (สั่งอะไหล่ ส่งขนส่ง)

3/11/17 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

ET708171985TH คุณอภิพัฑฒ์ (Tyredog + Blackhawk)
ET708171994TH คุณรุจิรา (Blackhawk)
ET708176501TH คุณภัทรพรรณ (Tyredog)

2/11/17 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000118274 คุณเจษฎากร (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000118276 คุณเฉลิมเดช (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000118278 คุณอมรรัตน์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

1/11/17 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

SMLP000117651 คุณกิรวัส (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000117652 คุณยุรดา (Tyredog ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000117654 คุณพูนสิน (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000117655 คุณจิรัฐ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry ลูกค้าเก่่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
SMLP000117656 คุณเกรียงศักดิ์ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)
SMLP000117657 คุณสราวุธ (Blackhawk ส่งขนส่ง Kerry)

ลงวันที่: Friday December 01, 2017

168

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED