แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน    ธันวาคม 2009

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

 

1/12/09 วันนี้ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715031771TH คุณธวัช
EG715031785TH คุณศิระศักดิ์

2/12/09 วันนี้ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715022205TH คุณภาณุพงษ์

3/12/09 วันนี้ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715023112TH คุณรัฐพล

4/12/09 วันนี้ส่งไป 3ราย 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715034027TH คุณบัญชา
EG715034035TH คุณน็อต
EG715034044TH คุณสิทธิพล

8/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715035447TH คุณอภิชาติ
EG715035455TH คุณพรวิทย์

9/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715024237TH คุณเอ็ม

11/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715004325TH คุณชัยชุมพล
EG715004334TH คุณนวเทพ

14/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715006763TH คุณชวลิต
EG715006777TH คุณปกรณ์

15/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715007432TH คุณเคน
EG715007446TH คุณชัยสิทธิ์

16/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715007891TH คุณศิวพงษ์

17/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715013013TH คุณณัฐชัย

19/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG715002510TH คุณภาสกณธ์
EG715002523TH คุณอนาวิน

21/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146831254TH คุณสมรักษ์
EH146831268TH คุณธรรมนิตย์

22/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146804545TH คุณอนุชัย(สั่งซื้อแหวนล็อคกันขโมยใหม่1ชุด)
EH146804554TH คุณสิระเดช

23/12/09 ส่งไป 2ราย 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146833167TH ร้านวีรยุทธอัญมณี (2เครื่อง)
EH146833175TH คุณสมคิด

24/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146833856TH คุณสมิธ

25/12/09 ส่งไป 3ราย 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146806983TH คุณวรวุฒิ
EH146806997TH คุณมงคล
EH146807003TH คุณเกษม

26/12/09 ส่งไป 1ราย 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146807547TH คุณพรชัย

28/12/09 ส่งไป 3ราย 4เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146834905TH คุณอภิชัย (2เครื่อง)
EH146834919TH คุณก้องภพ
EH146834922TH คุณสันติ

29/12/09 ส่งไป 2ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH147438242TH คุณอนวัช
EH147438256TH คุณณรงค์

30/12/09 ส่งไป 1ราย 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH147438675TH คุณประดิษฐ์(2เครื่อง)


4406

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED