แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน    เมษายน 2010  

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

 

30/4/10   ส่งไป 2ท่าน 6เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146777054TH คุณวรวุธ (4เครื่อง เมื่อวันที่27/04 สั่งไปแล้ว4ใช้ดี เพื่อนๆเลยสั่งเพิ่มอีก4)
EH146777068TH คุณธนกฤติ (2เครื่อง)

29/4/10 ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146954491TH คุณรณชัย

28/4/10 ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146953757TH คุณอนุสรณ์
EH146953765TH คุณวิศวะพล

27/4/10 ส่งไป 2ท่าน 5เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146930433TH คุณตระกูล (พกง)
คุณวรวุฒิ (4 เครื่อง ให้บ.ส่งตรงให้เลยครับผม)

26/4/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146929510TH คุณทรงพล

23/4/10 ส่งไป 2ท่าน 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146946800TH คุณอภิสาร
EH146946813TH คุณสันต์(2เครื่อง)

22/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146927301TH คุณวชิระ
EH146927479TH คุณจิรศักดิ์

21/4/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146944786TH คุณเรืองศักดิ์

20/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146944018TH คุณธเนศ
EH146944021TH คุณสิทธา

19/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146941904TH คุณประเสริฐ (พกง.)
EH146941918TH คุณชมกร

12/4/10  ส่งไป 2ท่าน 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146922984TH คุณวงศกรณ์
EH146922998TH คุณ นพ.กอบชัย (2เครื่อง)

10/4/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146939959TH คุณนิติ

9/4/10   ส่งไป 2ท่าน 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146922295TH คุณศิวาวุธ
EH146922304TH คุณศุภทัต (2เครื่อง)

8/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146938896TH คุณณรงค์ชัย
EH146938905TH คุณดุสิต

7/4/10  ส่งไป 4ท่าน 4เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146937975TH คุณสุเทพ
EH146937989TH คุณสุชาติ
EH146937992TH คุณนรินทร์
EH146938009TH คุณชัยรัตน์

5/4/10   ส่งไป 3ท่าน 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146936507TH คุณสหชาญ
EH146936515TH คุณชาตรี (พกง.)
EH146936524TH คุณสถาพร

3/4/10  ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146998055TH คุณอัสนี

2/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146935360TH คุณมงคล
EH146935373TH คุณศุภกิจ

1/4/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146996298TH คุณเอ๋
EH146996307TH คุณบัณฑิต

ลงวันที่: Wednesday May 05, 2010

5459

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED