แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน   พฤษภาคม 2010  

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

 

31/5/10   ส่งไป 3ท่าน 3เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146785957TH คุณปิยภัทร (พกง.)
EH146785965TH คุณสุรสิทธิ์ (พกง.)
EH146785974TH คุณประจักษ์ (พกง.)

27/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146727574TH คุณสุรพล

26/5/10 ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146715885TH คุณวิทย์สรัช  

25/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146715046TH คุณอัมรินทร์

24/5/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146714085TH ยุทธศํกดิ์
EH146714099TH ร้านสินเจริญ

22/5/10  ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146723303TH คุณวุฒิมนต์

21/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146722824TH คุณอนุพันธ์

19/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146721673TH คุณสมชาย

18/5/10 ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146711398TH คุณสินิอร
EH146720987TH คุณ จสต.กฤษณะ

17/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146710429TH คุณวิโรจน์

15/5/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146709434TH คุณชูศักดิ์
EH146709448TH คุณอารักษ์

14/5/10 ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146708500TH คุณบุญฤทธิ์

13/5/10 ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146801035TH คุณพงษ์ชนะ

12/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146799899TH คุณชัยรัตน์

11/5/10 ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146798712TH คุณวรวุฒิ (เดือนที่แล้วสั่งไปใช้กับเพื่อน8เครื่อง ใช้ดีเลยสั่งเพิ่มอีก1เครื่อง ขอบคุณมากครับ)
EH146798726TH คุณพันธ์ศักดิ์

10/5/10  ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146782244TH คุณเชียรชลินท์
EH146782258TH คุณวิสุทธิ์    

8/5/10  ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146796393TH คุณเอก

7/5/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146795557TH คุณเมทัต
EH146795565TH คุณพิธาน  

6/5/10   ส่งไป 1ท่าน 1เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146779758TH คุณพศิณ

4/5/10   ส่งไป 2ท่าน 2เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH146778205TH คุณพิชัย
EH146778219TH คุณเชษฐา

ลงวันที่: Wednesday June 02, 2010

5502

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED