แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน  ตุลาคม 2010  

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

 

29/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH628202830TH คุณประเวศ

28/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH628202208TH คุณตะวัน

27/10/10 ส่งไป 3 ท่าน 3 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH628201352TH คุณดุษฎี
EH628201366TH คุณสุรเดช
EG879891630TH คุณสันติพงษ์

26/10/10 ส่งไป 5 ท่าน 5 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879890413TH คุณวิรัช
EG879890427TH ร้านยี่เชียง
EG879890435TH คุณศิวสรรค์ (TD1000I)
EG879890444TH คุณอำนาจ
EG879890458TH คุณองอาจ (พกง.EMS TD1000I)

21/10/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879886229TH คุณสาธิต (พกง.EMS)
EG879886232TH คุณณัฐธิ

20/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879859373TH คุณจุรินทร์

19/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879858554TH ร้านรุ่งเรืองบุ๊คเซ็นเตอร์

18/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879857735TH คุณวัฒนา

15/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879856709TH คุณอนุพงษ์

14/10/10 ส่งไป 3 ท่าน 4 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879871935TH คุณชัยวัฒน์
EG879871944TH คุณกฤษฎา (2เครื่อง)
EG879873239TH คุณสุรเชษฐ์ (พกง.EMS เดือนที่แล้วสั่งไปใช้ติดใจสั่งเพิ่มอีก1)

13/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879871414TH คุณชินวัตร (2เครื่อง)

12/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879869778TH คุณภิญโญ

11/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879869000TH คุณคมกฤช (พกง.EMS)

9/10/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879881283TH คุณสุทัศน์
EG879881297TH คุณธนเสฏฐ์

8/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879855924TH ร้านวรวุธ

7/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879863965TH คุณสมชาย

6/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879863316TH คุณบอล

5/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

RE245363535TH คุณเอกวัฒน์

4/10/10 ส่งไป 2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879851587TH คุณกมล
EG879851595TH ฝ่ายDMC วัดพระธรรมกาย

1/10/10 ส่งไป 1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EG879849889TH ร้านป.เจริญยนต์

ลงวันที่: Monday November 08, 2010

4409

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED