แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน           กันยายน

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม    

30/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393495640TH คุณธีระเดช

28/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI392523565TH คุณพิมลรัตน์ (พกง.EMS เคยซื้อแล้วถูกใจสั่งเพิ่ม ขอบคุณครับ)

27/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI392521697TH คุณบุญฤทธิ์ (พกง. EMS)

26/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI392520569TH คุณศรันย์

24/9/11 ส่งไป     2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393489658TH คุณกอยชัย
EI393489661TH คุณสุรเชษฐ์

23/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI392501953TH คุณกฤตพัฒน์

22/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH392500388TH คุณพงศ์เทพ (พกง. EMS)

21/9/11 ส่งไป     4 ท่าน 9 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EH153387363TH คุณรัฐพล
EH153387377TH คุณจิระชัย (3เครื่อง)
EH153387385TH คุณสิทธิชัย (4เครื่อง)
EH153387394TH พ.ท.กานต์  

20/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393473026TH ร้าน อ.นิยมกิจ

19/9/11 ส่งไป     2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393472224TH คุณศุภกร
EI393472238TH คุณรุ่งโรจน์  

17/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393471365TH ร้านชาละวัน อิเล็คทรอนิคส์ (พกง.EMS)

15/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 19 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

*** 19 เครื่อง คุณแอลสมาชิกSL CLUB นัดให้ไปส่งที่หน้าบ.ซีกัล ขอบคุณมากครับผม

14/9/11 ส่งไป     1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI290441809TH คุณเศรษฐพัจ (พกง. EMS)

13/9/11 ส่งไป     2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI290440879TH คุณมนตรี
EI290440882TH คุณวรวัฒน์  

12/9/11 ส่งไป     2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI290434944TH คุณเอกชัย (พกง. EMS)
EI290434958TH คุณอาคม (พกง. EMS)  

10/9/11 ส่งไป    2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393476787TH อาจารย์ ฉัตรชนก (พกง.EMS)
EI393476773TH คุณฤทธิเดช

9/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI393476022TH คุณภูมิพัฒน์

7/9/11 ส่งไป    2 ท่าน 2 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI029552005TH คุณทรงวิทย์
*** 1เครื่อง คุณก้องผ่านมาลพบุรีเลยแวะนัดรับของ พร้อมติดตั้งเรียบร้อยครับผม

6/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI029551910TH คุณอมรเทพ

5/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI029551089TH คุณสหรัฐ

3/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 1 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI029549584TH ร้านชัยชนะวัสดุภัณฑ์

2/9/11 ส่งไป    1 ท่าน 3 เครื่องครับผม ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับผม

EI029548884TH ร้านภิรมย์ยางยนต์ (3เครื่อง)

ลงวันที่: Saturday October 08, 2011

4446

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED