แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน มีนาคม 2014

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม

31/3/14 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778055173TH คุณอรุณลักษณ์ (Tyredog)
EK778055187TH คุณภาคภูมิ (Tyredog)
EK778055195TH คุณวิศิษฎ์ (Blackhawk)
EK778055200TH คุณพิสิทษ์ (Blackhawk)
EK778055213TH คุณนันทยา (Blackhawk)
EK778055227TH คุณทศพร (สั่งแหวนล็อค)
EK778055235TH คุณโอห์ม (แบตเตอร์รี่)

29/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778044428TH คุณโอห์ม (Tyredog)
EK778044431TH คุณณรงค์รัฐ (Blackhawk)
EK778044445TH คุณธนาวัชร์ (สั่งแหวนล็อค)

28/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778053084TH คุณกิ่งกาณ (Tyredog)
EK778053098TH คุณทรงวุฒิ (Blackhawk)

27/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778042152TH คุณวนัสนันท์ (Tyredog)
EK778042166TH คุณชนะ (น้ำยาอุดรูรั่ว)

26/3/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 6 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778041452TH คุณเศรษฐา (Tyredog + Blackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778041466TH คุณเอกราช (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778041470TH ร้านสกายช็อป (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK778041483TH คุณพจน์ (Blackhawk)
EK778041497TH คุณธงชัย (Blackhawk)

25/3/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778065595TH คุณรัฐสัน (Blackhawk)
EK778065604TH คุณสามารถ (Blackhawk)
EK778065618TH คุณจาตุรนต์ (อาไหล่ฝาครอบเซ็นเซอร์)

24/3/14 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 6 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778048226TH คุณวรรณา (Tyredog + Blackhawk)
EK778048230TH คุณนรินทร์ (Tyredog 2เครื่อง ลูกค้าเก่าส่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778048243TH คุณวีระพัชร (Blackhawk ลูกค้าเก่าส่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778048257TH คุณฉัตรชัย (Blackhawk)
EK778048265TH คุณธงชัย (Blackhawk)
EK778048274TH คุณPuhdit (Blackhawk)
EK778048288TH คุณนารีรัตน์ (Blackhawk)

22/3/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778038317TH คุณคณิต (Tyredog + Blackhawk)
EK778038325TH คุณเรวัตร์ (Blackhawk)
EK778038334TH คุณทศพร (Blackhawk ลูกค้าเก่าส่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

21/3/14 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778037872TH คุณบดินทร์ (Tyredog + Blackhawk)

20/3/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778030415TH คุณยุทธพงศ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK778030429TH คุณชัยวัฒน์ (Tyredog 2เครื่อง)
EK778030432TH คุณวสัน (Blackhawk 2เครื่อง)
EK778030446TH คุณอรรถนิรัตน์ (Blackhawk 2เครื่อง)

19/3/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778028650TH คุณเศรษฐา (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778028663TH คุณจตุพล (Tyredog + Blackhawk)
EK778028677TH คุณทศพร (Blackhawk)
EK778028685TH คุณรตนวรพล (Blackhawk)

18/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778010702TH คุณธุรกิจ (Tyredog)
EK778010693TH ร้านภัทราพร (Blackhawk)

17/3/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778012045TH คุณราเชนทร์ (Tyredog + Blackhawk)
EK778012059TH คุณสุทธิรักษ์ (Blackhawk)
EK778012062TH คุณทรงวุฒ์ (Blackhawk)
EK778012076TH หจก.ซีดี แอร์คอน (สั่งฝาครอบเซ็นเซอร์)

15/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778002785TH คุณสุดแดน (Blackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778002799TH คุณนภพัช (Blackhawk)

14/3/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 9 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778001665TH คุณวชิราวุธ (Tyredog + Blackhawk)
EK778001674TH คุณจเร (Tyredog + Blackhawk)
EK778001688TH คุณช่วงโชติ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778001691TH คุณนคร (Blackhawk)
EK778001705TH คุณเจตพันธ์ (Blackhawk 6เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

13/3/14 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778004715TH คุณ ดร.อภินันท์ (Tyredog + Blackhawk 2เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778004724TH คุณเกรียงชัย (Tyredog + Blackhawk)
EK778004738TH คุณเหมริน (Tyredog)
EK778004741TH คุณอมรพัชร (Tyredog)
EK778004769TH คุณสมศักดิ์ (Tyredog พกง.EMS)
EK778004755TH คุณโอ๊ต (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

12/3/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK590790175TH คุณสัณหภัค (Blackhawk)
EK590790189TH คุณพิมพ์พรรณ (Blackhawk)

11/3/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778394097TH คุณนรินทร์ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778394106TH คุณโอ๊ต (Tyredog)
EK778394110TH คุณกฤษฎา (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK778394123TH คุณนันฑบุตร (Blackhawk)
EK778394137TH คุณธนวัฒน์ (Blackhawk)

10/3/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778392493TH คุณพชรวัฒน์ (Tyredog + Blackhawk)
EK778392480TH คุณณัชริพันธ์ (Tyredog 2เครื่อง)
EK778392459TH คุณวุฒิพงษ์ (Tyredog)
EK778392462TH คุณพิชาติ (Blackhawk)
EK778392476TH คุณปาลิดา (Blackhawk)

8/3/14 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778382227TH คุณมุขดา (Blackhawk)

7/3/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778380212TH คุณวีระศักดิ์ (Tyredog + Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK778380226TH คุณสาธิต (Tyredog + Blackhawk)
EK778380230TH คุณธนิต (Blackhawk)

6/3/14 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778385943TH คุณคัตนานท์ (Tyredog + Blackhawk)
EK778385957TH คุณกำพล (Tyredog)
EK778385965TH คุณพิมพ์วิยมล (Blackhawk)
EK778385974TH คุณวัชระ (Blackhawk)
EK778385988TH คุณรัฐธนินท์ (Blackhawk)
EK778385991TH คุณฐานิตา (Blackhawk)

5/3/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 6 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778384545TH คุณยุทธชัย (Tyredog 4เครื่อง + Blackhawk)
EK778384554TH คุณพรชัย (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk 2เครื่อง)
EK778384568TH คุณไชโย (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)

4/3/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778375075TH คุณสรินทร์ (Tyredog + Blackhawk)
EK778375084TH คุณกฤติน (Tyredog)
EK778375098TH คุณอาคม (Tyredog)

3/3/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK778364974TH คุณประทีป (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk)
EK778364988TH คุณสิมมาลา (Tyredog + Blackhawk)
EK778364991TH คุณเศรษฐพงษ์ (Tyredog)
EK778365008TH คุณศรัณย์ (Blackhawk)

1/3/14 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK590780924TH คุณญาณวุฒิ (Blackhawk)

ลงวันที่: Tuesday April 01, 2014

4407

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED