แจ้งการจัดส่งสินค้าในเดือน มิถุนายน 2014

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากเว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยครับผม

 

30/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 5 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK365122465TH คุณกรินทร์ศักดิ์ (Tyredog + Blackhawk)
EK365122474TH บ.เพอร์ฟอร์มา (Tyredog + Blackhawk)
EK365122488TH คุณพินิจชัย (Tyredog + Blackhawk)
EK365122491TH คุณเสริม (Blackhawk)
EK365122505TH คุณไพโรจน์ (Blackhawk)

27/6/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK365190341TH คุณศุภกิจ (Tyredog 2เครื่อง + Blackhawk ลูกค้าเก่าส่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK365190355TH นพ.ชาญศักดิ์ (Tyredog + Blackhawk พกง.EMS)
EK365190369TH คุณชาตรี (Tyredog + Blackhawk)
EK365190372TH คุณสถาชัย (Blackhawk)

26/6/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK365188921TH คุณกรพัส (Tyredog + Blackhawk)
EK365188935TH บริษัท บ้านรักไฟฟ้า (Tyredog)
EK365188949TH คุณ น.อ. นัทธี (Blackhawk)
EK365188952TH คุณวิษณุ (Blackhawk)

25/6/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779157854TH คุณอุดม (Tyredog + Blackhawk)
EK779157868TH คุณรักเกียรติ (Blackhawk)

24/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779175946TH ร้านยี่เชียง (Tyredog)
EK779175950TH คุณเกตุกนก (Blackhawk)
EK779175963TH คุณยศกร (Blackhawk)
EK779175977TH คุณกิตติศักดิ์ (สั่งอะไหลเซ็นเซอร์)
EK779175985TH คุณสิริ (สั่งอะไหล่แหวนล็อค)

23/6/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779174163TH คุณธนา (Tyredog + Blackhawk)
EK779174177TH คุณธนะพัฒน์ (Tyredog + Blackhawk)
EK779174185TH คุณมนตรี (Blackhawk)
EK779174194TH คุณณัฐธิดา (Blackhawk)
EK779174203TH คุณนพพล (สั่งอะไหลเซ็นเซอร์)

20/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 6 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779149827TH คุณสิริ (Tyredog 3เครื่อง + Blackhawk 3เครื่อง + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK779149835TH คุณสุรชัย (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK779149844TH คุณจิราพร (Blackhawk)
EK779149858TH คุณพิชาภพ (Blackhawk)
EK779149861TH คุณดนุพล (Blackhawk)

19/6/14 ส่งไป 6 ท่าน Tyredog 5 เครื่อง / Blackhawk 8 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779170714TH คุณกฤษฎา (Tyredog 3เครื่อง + Blackhawk 3เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK779170728TH คุณวรวุฒิ (Tyredog + Blackhawk)
EK779170731TH คุณณปภัช (Tyredog)
EK779170745TH คุณวิวัฒน์ (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK779170759TH คุณมนเชฏฐ์ (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK779170762TH คุณพงษ์สรรค์ (Blackhawk 2เครื่อง พกง.EMS)

18/6/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094790438TH คุณไพรัช (Tyredog + Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094790441TH คุณสมบูรณ์ (Tyredog)
EL094790455TH คุณทนงชัย (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ

17/6/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779147450TH คุณธนากร (Tyredog + Blackhawk)
EK779147463TH คุณกนิษญ์เสน (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EK779147477TH คุณยุทธศักดิ์ (ฝาครอบเซ็นเซอร์+แบตเซ็นเซอร์)

16/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 4 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EK779145428TH คุณภีปกร (Tyredog + Blackhawk 2เครื่อง)
EK779145431TH คุณปริญญา (Tyredog พกง.EMS)
EK779145445TH คุณปัญญา (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EK779145459TH คุณกณิกนันต์ (Blackhawk)
EK779145462TH คุณวรพงษ์ (แบตเซ็นเซอร์)

14/6/14 ส่งไป 1 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 0 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094785194TH บริษัท สระแก้วเจริญ (Tyredog)

13/6/14 ส่งไป 4 ท่าน Tyredog 4 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094783180TH คุณอัศวิน (Tyredog + Blackhawk)
EL094783193TH คุณกนิษฐ์เสน (Tyredog 2เครื่อง)
EL094783202TH คุณโกวิท (Tyredog)
EL094783216TH คุณสมชาติ (สั่งชุดยึดกระจก)

12/6/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094781674TH คุณทนงชัย (Tyredog + Blackhawk)
EL094781688TH คุณอนุวัตร (Blackhawk)

11/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 1 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094780585TH คุณสุรชัย (Tyredog)
EL094780594TH คุณยุญเลิศ (Tyredog)
EL094780603TH คุณเกศสินี (Tyredog)
EL094780617TH คุณสมเกียรติ์ (Blackhawk)
EL094780625TH คุณไชยสิทธิ์ (สั่งแหวนล็อคเซ็นเซอร์)

10/6/14 ส่งไป 7 ท่าน Tyredog 6 เครื่อง / Blackhawk 9 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094727421TH หจก.พีพี พัทยาคาร์เซอวิส (Tyredog 3เครื่อง )
EL094727435TH คุณอภิสาร (Tyredog + Blackhawk 2เครื่อง + แบตเตอร์รี่เซ็นเซอร์ ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094727449TH คุณพิชัย (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094727452TH คุณวิสูตร (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094727466TH คุณเจตพันธุ์ (Blackhawk ุ6เครื่อง ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094727470TH คุณวรธันย์ (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094727483TH คุณปรีชา (สั่งแบตเตอร์รี่เซ็นเซอร์)

9/6/14 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 7 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094744380TH คุณฉัตรชัย (Tyredog + Blackhawk)
EL094744393TH คุณมนตรี (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094744402TH คุณอิทธิชัย (Tyredog)
EL094744416TH คุณวุฒิพล ( Blackhawk 2เครื่อง )
EL094744420TH คุณนรินทร์ (Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EL094744433TH คุณสุภาพร (Blackhawk)
EL094744447TH คุณอรรถวุฒิ (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094744455TH คุณวีระ (Blackhawk)

7/6/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094722000TH คุณLuecha (Tyredog + Blackhawk + น้ำยาอุดรูรั่ว)
EL094722013TH คุณพลชม (Tyredog + Blackhawk)
EL094722027TH คุณยุทธศํกดิ์ (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

6/6/14 ส่งไป 3 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094641632TH คุณจุฬากรณ์ (Blackhawk)
EL094641646TH คุณดำรงค์ (Blackhawk)
EL094641650TH คุณอภิศักดิ์ (Blackhawk ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)

5/6/14 ส่งไป 2 ท่าน Tyredog 1 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094738132TH คุณปิยะชัย (Tyredog + Blackhawk)
EL094738146TH คุณพรเลิศ (Blackhawk)

4/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 0 เครื่อง / Blackhawk 2 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094717849TH คุณอภิศักดิ์ (Blackhawk)
EL094717852TH คุณษรศักดิ์ (Blackhawk)
EL094717866TH คุณรัฐพล (สั่งแบตเซ็นเซอร์)

3/6/14 ส่งไป 5 ท่าน Tyredog 2 เครื่อง / Blackhawk 3 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094638077TH คุณสุขนิรันดร์ (Tyredog + Blackhawk)
EL094638085TH คุณพงศ์พีระ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094638094TH คุณธวัชชัย (Blackhawk)
EL094638103TH คุณปรัชญา (Blackhawk พกง.EMS)
EL094638117TH คุณจิติกร (สั่งแบตเซ็นเซอร์)

2/6/14 ส่งไป 8 ท่าน Tyredog 3 เครื่อง / Blackhawk 6 เครื่อง ตรวจสอบ track no. ตามข้างล่างนะครับ

EL094711483TH คุณสุวิทย์ (Tyredog + Blackhawk)
EL094711497TH คุณเทพเทนินทร์ (Tyredog + Blackhawk)
EL094711506TH คุณสุวรักษ์ (Tyredog ลูกค้าเก่าสั่งเพิ่ม ขอบคุณมากครับ)
EL094711510TH คุณศรัณย์ (Blackhawk)
EL094711523TH คุณณัฐพร (Blackhawk)
EL094711537TH คุณประวิทย์ (Blackhawk)
EL094711545TH คุณเอกรัฐ (Blackhawk)
EL094711554TH คุณวรนุช (สั่งแบตเซ็นเซอร์)

ลงวันที่: Wednesday July 02, 2014

4403

COPYRIGHT© TYREDOGTH.COM ALL RIGHTS RESERVED